Ja sakam Makedonija, Kozuf

Штотуку помислив на убавиот Кожуф, па ми текна на една од првите но и една од најубавите епизоди од циклусот „Ја сакам Македонија“. Уживајте и посетете ги овие убавини ако не сте биле досега.Just thought of beautiful Kozuf mountain, so I am sharing this documentary video,  one of the first episodes from the cycle "I love Macedonia" (Ја сакам Македонија)
Comments